diumenge, 26 d’abril de 2020

Setmana del 27 d'Abril. Contaminació química 3r ESO.

La fabricació de moltes substàncies (sabons, cosmètics, plàstics, adobs agrícoles, etc) i màquines (cotxes, avions, etc.) que milloren la nostra qualitat de vida, així com la utilització massiva de vehicles a motor, aboquen al medi substàncies que són perjudicials per als humans i en general per a la vida a la Terra al alterar les condicions naturals.

Al llibre de text s'enuncien tres del problemes mediambientals relacionats amb estes reaccions químiques, que son:
  • La pluja àcida.
  • L'efecte hivernacle.
  • El forat a la capa d'ozó.
 als quals podriem afegir alguns com:
  • L'ús de productes fitosanitaris (herbicides, fungicides, ...)
  • La fabricació d'adobs químics per a l'agricultura.
  • L'ús de conservants i productes alimentaris, ..
Per abordar estos temes anem a fer un llibre digital cadascún dels grups que hem fet a classe.

En aquests llibre hem d'abordar almenys, ja que podem ampliar amb algun dels altres, els tres problemes ambientals que esmenta el llibre.
De cada problema ha de quedar clar al treball:
  • Què o quines són  les substàncies o activitats que generen el problema?
  • Quins efectes té sobre el medi ambient.
  • Quines solucions/mesures cal aplicar per evitar estos problemes.

Com ho farem?
Treballarem en grups de quatre a sis alumnes amb un progrma on-line anomenat "Book Creator" i al que podem accedir posant el nom del programa al buscador del Google Chrome (sols funciona amb aquest navegador)
Per accedir al programa vos demanarà que vos registreu com alumnes i ho haureu de fer amb qualsevol compter de correu que tingau. Ja voreu que la forma de treballar és molt senzilla, i intuitiva, a més a més vos permet ser creatius en el vostre treball.


Per a poder conèixer el Book Creator podreu fer una ullada al segúent video

Para accedir al llibre, vos demanarà un codi d'accés, que en el vostre cas serà 6Y2G6RD.
Hi ha dos llibres creats amb els noms dels componenets dels grups i altres tres per a que quan estiga format el grup puga treballar sobre ell

Donat que el divendres és festiu i la setmana és més curta tindreu temps per a presentar el treball fins al diumenge 3 de maig

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada