dimecres, 30 d’octubre de 2013

Guió UD 1. Métode científic Què és matèria?FÍSICA I QUÍMICA 3r
U.D. 1


1.- El mètode científic. (1.1)
2.- La mesura. (1.2)
2.1. Magnituds i unitats al Sistema Internacional d’unitats. (S.I.)
2.2 Múltiples i submúltiples
2.3 L’exactitud de les mesures.
3.- Notació científica. (1.3)
4.- Què és matèria? (2.1)
5.- Com es presenta la matèria (estats i canvis d’estat)? (2.2 i 2.3)
6.- Els gasos, l’estat més senzill per generar un model.
6.1. Propietats dels gasos (2.2)
6.2. Lleis dels gasos (2.7)
7.- Un model per explicar comés la matèria per dins (Tª cinètica – molecular)(2.2, 2.3, 2.5)

dimarts, 1 d’octubre de 2013

Projecte Gallocanta

Aquest curs anem a fer un projecte - treball que ens permetrà acostar-nos a conéixer una zona de la geografia espanyola on conflueixen aspectes amb diferent interés didàctic (històric, natural i paisagistic)

Fent clic sobre la següent imatge podreu accedir al document de treball que vos proposem. 

Ànim!!!