dissabte, 16 de novembre del 2013

UD 2 Els sistemes material1.-Classificació de la matèria.(3.1)
2.- Les dissolucions. Tipus y classificació (3.2)
3.- Concentració d’una dissolució.(3.3)
4.- Factors relacionats amb la solubilitat d’una dissolució.(3.4)
5.- L’òsmosi (3.5)
6.- Separació dels components a les mescles.(3.7)

7.- Mescles i dissolucions contaminants (3.7)